1

මාධ්‍ය ආචාරධර්ම හා නව ප්‍රවණතා

ජනමාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ ආචාරධාර්මික ප්‍රවේශය දශක ගණනාවක් පුරා කතිකාවට බඳුන් වන්නකි. මෙරට ජනමාධ්‍ය භාවිතය තුළ ද මේ පිළිබඳ විවිධ කතිකා විවිධ අවස්ථාවල ඇති වී ඇති නමුත් මෙතෙක් ඒ සඳහා සියලු දෙනා පිළිගෙන අනුගමනය කරන ආචාරධර්ම පද්ධතියක් දක්නට නොලැබේ. විශේෂයෙන්ම එය මෙරට ජනමාධ්‍ය භාවිතයේ ප්‍රබල අවශ්‍යතාවක් ලෙස ද පෙන්වාදිය හැකි අතර මෙම තත්ත්වය ග්‍රාහක හිතකාමී ජනමාධ්‍ය සංස්කෘතියක් ගොඩනැගීමට පවත්නා බාධකයක් ලෙස පෙන්වාදීම ද වැදගත්ය. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය ලෙස අප ජනමාධ්‍යයන්හි ආචාරධාර්මික ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙවර සන්නිවේදන කතිකාවේදී සංවාදයට බඳුන් කිරීමට තීරණය කළ අතර වඩාත් හරවත් සංවාද ප්‍රවේශයක් ඔස්සේ එය සාකච්ඡාවට බඳුන්කරමින් ඒ සඳහා මනා පදනමක් සැපයීම ද අපගේ අපේක්ෂාවකි.

ජනමාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයේ නව්‍ය ප්‍රවණතාවක් ලෙස ඉස්මතු වී ඇති සමාජ මාධ්‍ය සාම්ප්‍රදායික ජනමාධ්‍ය ආකෘතිය සුවිශේෂී අවධියකට ඔසවා තැබූ භාවිතයක් ලෙස හැඳින්වීම වඩාත් නිවැරදිය. හිමිකාරිත්ව කේන්ද්‍රීය ජනමාධ්‍ය ප්‍රවේශය පරිශීලක කේන්ද්‍රීය ආකෘතියකට පරිවර්තනය කළ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය ප්‍රධාන ධාරාවේ ජනමාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් වියුක්ත වූවක් ලෙස සංකල්පීකරණය කළ ද ප්‍රධාන ජනමාධ්‍ය ධාරාවට එමඟින් ඇතිකළ බලපෑම අතිමහත්ය. එමෙන්ම අද්‍යතන සමාජ ක්‍රියාකාරිත්වයේ දිශානතිය තීරණය කිරීමේ ප්‍රමුඛස්ථානයක් හිමිකර ගෙන ඇති එය අනෙකුත් සියලු ජනමාධ්‍ය අභිබවා සමාජ ආකෘතියේ ස්වරූපය ගොඩනංවන ප්‍රබල මෙවලමක් ලෙස ද අද්‍යතනයේ ඉස්මතු වී ඇත. මෙම තත්ත්වය ද කාලීන සංවාද අනුභූතියක් ලෙස අවධානයට ලක්කරමින් මෙවර සන්නිවේදන කතිකාවේදී සංවාදයට ලක්කිරීම අපේක්ෂාවයි.

තව ද මෙම සමස්ත ජනමාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයේ සංකලනය හමුවේ බිහිවී ඇති නව ප්‍රවණතාවල විවිධ මානයන් ද මෙහිදී සැලකිල්ලට බඳුන්කළ යුතුය. ඒ අනුව තාක්ෂණික ප්‍රවණතාවලින් ඔබ්බට යමින් සමාජීය, සංස්කෘතික මෙන්ම චර්යාත්මක ප්‍රවණතා සඳහා ද වැඩි අවධානයක් යොමුකිරීම වැදගත් වේ. එනම් කාලානුරූපව ජනමාධ්‍යන්හි සිදුවන තාක්ෂණික සංවර්ධනයට සමගාමීව ඊට සම්බන්ධිත අනෙකුත් අංශවල සිදුවී ඇති වෙනස්වීම් පිළිබඳව ද ගැඹුරු කතිකාවක් ගොඩනැගීම අවශ්‍ය වන අතර ඊට ප්‍රවේශයක් සැපයිම ද මෙවර සන්නිවේදන කතිකාවේ අරමුණකි. මේ අනුව මෙම සියලු කරුණු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරමින් මෙවර සන්නිවේදන කතිකාව හරවත් වේදිකාවක් බවට පත්කිරීමට ඔබ සැමට ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය ලෙස අපි ඇරයුම් කර සිටිමු.

(2021-02-17 දින පැවැත්වූ ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලයේ සන්නිවේදන කතිකාවට ප්‍රවේශයක් ලෙස සහකාර පුවත්පත් කොමසාරිස්වරයා ලෙස මා තැබූ සටහනකි.)

 1,672 total views,  1 views today

Comments

comments