ලිංගික සංක්‍රාන්තිකයින්ගේ හෙට දවස යහපත්ද?

2017 ජනවාරි 12 වන දින අද දෙරණ වෙබ් අඩවියේ පළවිය.

1628644610vv

http://sinhala.adaderana.lk/opinion.php?nid=5453&mode=otherstory

 1,044 total views,  2 views today

Comments

comments