0

අනධ්‍යයන සේවකයින් විසින් බිලිගත් සරසවි සිසුන්ගේ අනාගතය

2017 පෙබරවාරි මස 17 වන දින පළ කරන ලද රජයේ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ තුන්වන ශ්‍රේණියේ තනතුරුවලට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා තිබුණි. ඒ සඳහා අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය මාර්තු මස 20 දින වශයෙන් එහි සඳහන් විය. එසේම මෙම විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා සපුරා තිබිය යුතු මූලික සුදුසුකමක් වශයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගෙන ඇති විශ්වවිද්‍යාලයකින් හෝ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් උපාධි ප්‍රදානය කෙරෙන ආයතනයක් වශයෙන් පිළිගෙන ඇති ආයතනයකින් හෝ පිරිනමනු ලබන උපාධියක් ලබා ගෙන තිබීම අනිවාර්ය විය. කෙසේ වුවත් මෙම සුදුසුකම සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අදාළ උපාධිය බලපවත්නා දිනය සුදුසුකම් සපුරාලිය යුතු අවසාන දිනට එනම් මාර්තු මස 20 වන දිනට හෝ එදිනට පෙර දිනයක් වීම ද අනිවාර්ය සාධකයක් වශයෙන් දක්වා තිබුණි. එමෙන්ම අයදුම්පත් කැඳවන අවසාන දිනයට අයදුම්කරුගේ වයස අවුරුදු 28 ට නොවැඩි වීම ද සැපිරිය යුතු අනිවාර්ය සුදුසුකමක් වශයෙන් ගැසට් පත්‍රයේ දැක්වුණි.

මේ අනුව 2013 වසරේ දී විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබා දැනට අවසන් වසර විභාගයට මුහුණ දී ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් පසුවන විද්‍යාර්ථීන්ට ඉහත සුදුසුකම් සැපිරීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් එම තරඟ විභාගයට පෙනී සිටීමට නොහැකි තත්ත්වයක් මේ වන විට උද්ගත වී ඇති අතර ඔවුන්ගේ එම ප්‍රතිඵල ප්‍රමාද වීම සඳහා සෘජුව බලපාන ලද හේතුවක් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරවීම මෙම සටහන තැබීමේ අරමුණ වේ. එනම් සරසවි විද්‍යාර්ථීන් වශයෙන් කිසිසේත් වගකිව යුතු නොවන කරුණක් හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ අනාගතය බිලිදීමට සිදුවී ඇති අවනඩුවක් සම්බන්ධයෙන් මෙම සටහන තබමි.

එනම් ඉකුත් වසරේ ජූලි මස 27 වන දින සිට අගෝස්තු මස 08 වන දින දක්වා සරසවි අනධ්‍යයන සේවකයින් විසින් සිදු කළ වැඩ වර්ජනය මෙම තත්ත්වය සඳහා හේතු වී ඇති අභාග්‍ය සම්පන්න සිදුවීම වශයෙන් පෙන්වා දිය හැකිය. සති දෙකකට ආසන්න කාලයක් පුරා ඉල්ලීම් 07 ක් මුල් කර ගනිමින් පැවති මෙම සේවක වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් දිවයිනේ සියලු සරසවිවල අනධ්‍යයන කටයුතු ඇනහිටි අතර මෙම සියලු සරසවිවල අවසන් වසර විද්‍යාර්ථීන්ට මෙම තත්ත්වය වඩාත් අහිතකර අන්දමින් බලපා තිබුණි. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ අවසන් වසර පර්යේෂණ නිබන්ධන රචනා කිරීමේ කාර්යයන් මෙම වර්ජන සමය තුළ සරසවිවල පුස්තකාල වසා තැබීම හේතුවෙන් ප්‍රමාද වූ අතර එනිසා එම නිබන්ධන භාරදීම ද ප්‍රමාද විය.

එසේම ඇතැම් විශේෂවේදී උපාධි පාඨමාලා සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු ආයතනගත පුහුණු කාලය ද මෙම වර්ජනය හේතුවෙන් ප්‍රමාද කර සම්පූර්ණ කිරීමට විද්‍යාර්ථීන්ට සිදුවූ අතර පසුගිය වසර නිමාවීමට පෙර එම පුහුණු කාලය ඇතැම් විද්‍යාර්ථීන් විසින් සම්පූර්ණ කිරීම සහ පර්යේෂණ නිබන්ධන සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් ඇතැම් විද්‍යාර්ථීන්ට ප්‍රමාද වී ආයතනගත පුහුණුව ලබා ගැනීම සඳහා යොමුවීමට සිදුවීම තුළ ආයතනික වශයෙන් ද අර්බුද ගණනාවකට මුහුණ පෑමට විද්‍යාර්ථීන්ට සිදුවූ අතර මෙම අර්බුදකාරී තත්ත්වය තුළ කිසිදු විද්‍යාර්ථියෙකුට අසාධාරණයක් නොවන අන්දමින් එම ආයතනගත පුහුණු කාලය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීමට ද පියවර ගෙන තිබුණි. එහෙත් එසේ කාලය දීර්ඝ කිරීම සහනයක් වුවද ඒ ඔස්සේ සමස්තයක් වශයෙන් අවසන් විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට ප්‍රමාද වීම තුළ ඇතැම් තරඟ විභාගවලදී  සලකා බලනු ලබන වයස් සීමාව ඉක්මවා යෑම හේතුවෙන් ඇතැම් විද්‍යාර්ථීන්ට තම ජීවිත කාලය තුළ එක් වරක් පමණක් පෙනී සිටීමට අවස්ථාව ලැබී ඇති ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා ප්‍රවේශ විභාගය වැනි රජයේ විභාගවලට පෙනී සිටීමේ අවකාශය අහිමි වී තිබේ. විශේෂයෙන්ම මෙම පරිපාලන සේවා ප්‍රවේශ තරඟ විභාගය සඳහා සලකා බලනු ලබන වයස අවුරුදු 28 සීමාව හේතුවෙන් ඇතැම් විද්‍යාර්ථීන්ට එම තත්ත්වයට මුහුණ දීමට සිදුවී ඇති බව සඳහන් කළ හැකිය.

ඒ අනුව ඉකුත් වසරේ පැවති සරසවි අනධ්‍යයන සේවක වර්ජනය විසින් සරසවි විද්‍යාර්ථීන්ගේ අනාගතය බිලි ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බවට විවාදයක් නොමැත. එම තත්ත්වය තුළ විද්‍යාර්ථීන්ගේ ජීවිතවලට නැවත උදා නොවන අවස්ථා ගණනාවක් අහිමි කර ඇති අතර ඒ සඳහා වගකිව යුතු කිසිදු පාර්ශවයක අවධානය ඒ සඳහා යොමුවී නොමැති බවද පැවසිය යුතුය. එනම් අනධ්‍යයන සේවකයින් වශයෙන් වර්ජන සිදු කිරීමට ඔවුන්ට අයිතියක් ඇති නමුත් එසේ වර්ජන සිදුකර සරසවි විද්‍යාර්ථීන්ගේ අනාගතයට බලපෑම් වන අයුරින් කටයුතු කිරීමට ඔවුන්ට කිසිදු අයිතියක් නොමැති බවද අවධාරණය කළ යුතුය. සරසවි පද්ධතියේ කේන්ද්‍රීය සාධකය වන විද්‍යාර්ථියාගේ භූමිකාව සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සැලකිල්ලක් නොදැක්වීම හේතුවෙන් උද්ගත වන මෙවැනි තත්ත්ව ඉදිරියේ දී හෝ වළක්වා ගැනීම සඳහා මැදිහත් වීමට බලධාරීන් විසින් කටයුතු කළ යුතු වන අතර මෙම අර්බුදය හේතුවෙන් අපහසුතාවට පත්ව සිටින අවසන් වසර විද්‍යාර්ථීන්ගේ අවසන් විභාග ප්‍රතිඵල කඩිනමින් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කිරීම මෙම අර්බුදය සඳහා ලබා දිය හැකි එකම විසඳුම වන බවද අවසාන වශයෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිමි.

 1,380 total views,  2 views today

Comments

comments