අද දෙරණ

0
More

බ්ලොග්කරණය සහ එහි අභියෝග (ජනමාධ්‍ය සහ සමාජ විචාර – 2)

  • January 5, 2019

මාගේ “ජනමාධ්‍ය සහ සමාජ විචාර” කෘතිය පිළිබඳ අද දෙරණ 24×7 නාලිකාවේ Talking Books වැඩසටහනේදී බ්ලොග්කරණය පිළිබඳ මා දැක්වූ අදහස් පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.