ජනමාධ්‍ය අධිපත්‍යය හා සමාජ මාධ්‍ය

උපකාරක පන්ති ගුරුවරයෙකු වන තිස්ස ජනනායක මහතා හරි ටීවී යූටියුබ් නාලිකාවට ඇවිත් ලහිරු එක්ක කියනවා එයා එතෙන්දි කියන දේ ප්‍රධාන ධාරාවේ නාලිකාවකට ගිහින් කිව්වා නම් ඒක ප්‍රචාරය කරන්නේ නෑ කියලා. මං හිතන්නේ සමාජ මාධ්‍ය වේදාකා ඔස්සේ ජනතාව දිනාගෙන ඇති වැදගත්ම දේ තමා ප්‍රධානම ධාරාවේ ජනමාධ්‍ය මගින් වාරණය කෙරෙන, ඒත් ජනතාව අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු අන්තර්ගතයන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා මගින් සමාජගත කිරීමට හැකිවීම. මේ සිදුවීමට සමාන සිදුවීමක් මාත් අත්විඳලා තියෙනවා. ඒ තමා මගේ කෘතියක ළමා යථාකාර වැඩසටහන් පිළිබඳ කළ විචාරයක් පිළිබඳ ප්‍රධාන රූපවාහිනී නාලිකාවක වැඩසටහනකදී මං කතා කරත් ඒ වැඩසටහන විකාශය නොකිරීම. ඒත් ඒ ආයතනයේ නිලධාරීන් සමග මගේ තිබුණ හිතවත්කම නිසා ඒ වෙනුවට වෙන වැඩසටහනක් කරලා විකාශය කරා. ඇත්තටම සමාජය දැනුවත් විය යුතු දේවල් සමාජයට අරන් යන්න අපි කොපමණ උත්සාහ කරත් ජනමාධ්‍ය අධිපත්‍යය හමුවේ ඒවා වළක්වනවා. සමාජ මාධ්‍ය ඒකට විකල්පයක්. ඒත් ඒක හරියට භාවිතා කරන එකයි වැදගත්.

Comments

comments