බටුවන්ගල රාහුල හිමි

0
More

බටුවන්ගල රාහුල හිමිගේ “රන්කරඬුව” මෙතරම් වටින්නේ ඇයි?

  • October 28, 2015

පොත් ප්‍රකාශකයින්ගේ සංගමය විසින් සෑම වසරක් පාසාම පවත්වනු ලබන “ස්වර්ණ පුස්තක” සම්මාන ප්‍රදානය සාහිත්‍ය මාසය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් මෙවර ද පැවැත්වුණි. එහි මෙවර වසරේ විශිෂ්ටතම නවකථාවට...